KazNIC KAZAKHSTAN NETWORK INFORMATION CENTER ҚАЗАҚ ТОРАП АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ

қазақша | русский | english

WHOIS KZ домендік атауларын іздеу

Домен атауы
Domain Name............: b132bilim-portal.edu.kz

Organization Using Domain Name
Name...................: Zhanbekova Kyzzhibek Isperdovna
Organization Name......: KGU Afanasevskaya srednaya shkola KGU Otdel obrazovaniya r-n Shal akyna KGU Uprav obrazov akimata SKO
Street Address.........: Shkolnaya 15
City...................: s Afanasevka
State..................: 151301
Postal Code............: SKO
Country................: KZ

Administrative Contact/Agent
NIC Handle.............: Regafanas
Name...................: Zhanbekova Kyzzhibek Isperdovna
Phone Number...........: 87153452912 1234
Fax Number.............:  
Email Address..........: afanasevka00@mail.ru

Nameserver in listed order

Primary server.........: ns1.bilim-portal.kz
Primary ip address.....: 82.200.180.218

Secondary server.......: ns2.bilim-portal.kz
Secondary ip address...: 82.200.180.218


Domain created: 2021-04-08 03:53:36 (GMT+0:00)
Last modified : 
Domain status : ok - Normal state.
                
Registar created: NIT.KZ
Current Registar: NIT.KZ