[ URL http://nic.kz/templates/contact-template-kaz.jsp ] [ 12/99 ]    

    
Жеке деректерді жинау және өңдеу үшін келісім. ҚР 2013 жылдың 21 мамырындағы 
«Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес KazNIC-ке қарауға және 
қабылдауға тапсыру үшін, осы БАЙЛАНЫС ТҰЛҒАЛАРЫН тіркеу/өзгерту/жою Нысанын 
құрастыра және тапсыра отырып, Тіркелуші осы нысанда баяндалған мақсаттар үшін 
жеке деректерді толық көлемде жинауға, сақтауға және өңдеуге өзінің сөзсіз 
келісімін білдіреді. 
ҚР 2015 жылдың 24 қарашасындағы «Ақпараттандыру туралы» Заңына, және 2016 жылдың 
28 қаңтарындағы ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен Интернеттің 
қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік атауларды тіркеу, пайдалану және 
тарату Қағидасына сәйкес, WHOIS жүйесінде тіркелуші және әкімшілік байланысы 
туралы ақпарат көрсетілетін болады.


************* Версия Нөмірін ЖОЙМАУЫҢЫЗДЫ өтінеміз ********************    
    
Contact Version Number: 2.0

*** Төменде көрсетілген нұсқауларды қарауларыңызды өтінеміз ***

Авторизация
0a. (N)ew (M)odify (D)elete..........:
0b. Авторизация тізбесі..............:
0c. Авторизация үшін ақпарат.........:

Контакт
1a. NIC нөмірі (егер белгілі болса)..:
1b. (I)ndividual (R)ole..............:
1c. ТАӘ..............................:
1d. Ұйым атауы.......................:
1e. Көше.............................:
1f. Қала.............................:
1g. Облыс............................:
1h. Пошталық индексі.................:
1i. Ел Коды..........................:
1j. Телефон нөмірі...................:
1k. Факс нөмірі......................:
1l. E-mail...........................:
1m. (R)Орысша немесе (E)Ағылшынша....:


Ескертулер туралы ақпарат
2a. Түзету туралы Ескерту............:
2b. Қолдану туралы Ескерту...........:

Авторизация туралы ақпарат
3a. Авторизация тізбесі..............:
3b. Авторизация туралы ақпарат.......:
3c. Жариялы(Y-Да/N-Нет)..............:


----------------------- осы жерден қиыңыз ----------------------------

              ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

  Жаңа Контактті тіркеу үшін Контактілік жазбалардағы бар өзгертулерді жүзеге 
асыруға, сонымен қатар KZ домендік атаулардың Деректер Базасынан Контактті жою 
үшін жоғарыда көрсетілген шаблонды пайдаланыңыз. Тек осы шаблон ғана 
hostmaster@nic.kz. мекен-жайына email арқылы жіберіледі. KazNIC-ке тіркеу 
туралы сұраныс (???Who?) көшірмесін жібермеулеріңізді өтінеміз. 
Егер Сізде осындай мүмкіндік болмаса, форманы Сіздің Internet-Провайдер (ISP) 
email арқылы жіберуге болады. Түскен тіркеу сұраныстарын реттеу мен орналастыру 
оңайға түсу үшін Хост атауымен "NEW HOST", "MODIFY HOST", немесе "DELETE HOST" 
сөздері Subject-ке хаттар жазылу керек. Шаблонды тапсыру жауабына Сіз нөмірімен 
автожауап алуыңыз керек. Осы берілген нөмірін осы тіркеуге қатысты жүргізетін 
алдағы уақыттағы хат алмасу кезінде пайдаланыңыз. Тіркеу аяқталған кезде Сіз 
email арқылы ескерту аласыз.

  Шаблонның өзін түземеуіңізді және версия нөмірін жоймауыңызды өтінеміз. 
Шаблонды әзірлейтін Бағдарламалық Қамтамасыз ету тармақ нөмірін нүкте және қос 
нүктемен іздейді. Қос нүктеден кейінгі ақпарат тексеріліп, деректер базасына 
енгізіледі. Бір хатта тек бір шаблонды жіберулеріңізді өтінеміз. Шаблонды 
толтыру кезінде http://nic.kz/cgi-bin/whois арқылы Хост пен Контакт 
тіркелгенін тексеріңіз. Бұндай ақпаратты қажетті жерде ғана пайдаланыңыз. 

 
  Ескі Тұтынушы Шаблонын тұтынушылар ескі Тұтынушы Шаблоны және 
 Contact-Template жаңа Шаблонының арасындағы маңызды айырмашылықтарға көңіл 
 аударады. Жаңа Шаблон кодталған пароль немесе Pretty Good Privacy (PGP) 
 шифрленген бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен тұтынушыларға ақпаратты 
 байланыстыруға және қорғауға мүмкіндік береді. 

  Тіркеу ақпаратын қорғау әдісін пайдаланумен, Сіз өз компьютеріңізге PGP 
 бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуыңыз КЕРЕК. 

  Егер Контакт кодталған парольді немесе тіркеу ақпаратын қорғау үшін PGP 
 қолдануын қаламаса, Контактілік ақпаратты түзетуге кез келген сұраныс 
 көрсетілген уақытындағы Контактінің email-мекен-жайынан түсу керек. Егер 
 Контактінің email-мекен-жайы өзгерсе, сұраныс KazNIC-ке көрсетілген 
 email-мекен-жайы жабылмастан, БҰРЫН жіберілу керек. 

  Бар Контактінің жазбасын ӨЗГЕРТУ немесе ЖОЮ үшін сәйкес NIC-нөмірді енгізіп, 
өзгеретін жолдардың деректерін көрсетіңіз. NIC-нөмірін 
KZ Домендік Атаулардың деректер Базасынан табуыңызға болады. Бағдарламаны 
шақыртуға Контактінің атын Тегі, Аты форматы түрінде алыңыз. 

  
   Контактілік ақпаратты өзгертуге немесе жоюға сұраныстар көрсетілген уақыттағы 
Контактінің email-мекен-жайынан келу керек. Егер тұтынушы шифрленген парольді 
немесе авторизация тізбесі ретінде PGP көрсетіп, ол кезде пароль дұрыс беріліп, 
хабарлама Контактінің құпиялы PGP-кілтімен шифрленіп және қол қойылып берілсе, 
сұраныс басқа email-мекен-жайынан түсуіне болады. Егер түзетуге сұраныс дұрыс 
email-мекен-жайынан түссе, бірақ бұл кезде дұрыс емес пароль немесе дұрыс 
PGP-кілтімен шифрленбесе, Контактінің қосымша авторизациясы қажет етіледі. 

   KZ Домендік Атаулар деректер базасында Контакт туралы тек бір ғана жазба болу 
керек. Әрбір Контакт тек бір рет қана тіркелуі мүмкін. Егер тұтынушы бірнеше 
Домендік немесе Тораптық жазбалар үшін Контакт болса, онда бұл жазбалар NIC-нөмірі 
жойылғанға дейін түзетілуі КЕРЕК. 

  Контакттілік Шаблонды тек Контакттілік ақпаратты түзету үшін қолдануға болады. 
Домендік жазбаның Контактісін ауыстыру үшін Domain-Template Шаблонын қолданыңыз. 
Хост жазбасының Контактісін ауыстыру үшін   Host-Template Шаблонын қолданыңыз. 


            ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

0 бөлімі - Авторизация

0a тармағы (N)ew (M)odify (D)elete

   ЖАҢА Контактіні тіркеу үшін N немесе New, Контактімен байланысты ақпаратты 
түзету үшін M немесе Modify, KZ Домендік Атаулардың деректер Базасынан Контактіні 
жою үшін D немесе Detete сөзін енгізіңіз. 
0b тармағы авторизация Тізбесі
0c тармағы Авторизация үшін ақпарат 

  0b және 0c тармақтары ЖАҢА Контактіні тіркеу кезінде бос қалуы керек. Бұл 
тармақтарда сұраныс беруші жақтың авторизациясы туралы ақпарат бар. Бұл тармақтар 
Контактіні өзгерту немесе жою кезінде МІНДЕТТІ.

  0в тармағы авторизацияланған тізбе типін анықтайды. Ол MAIL-FROM, CRYPT-PW, не 
PGP сөздерін қабылдай алады. 0c тармағында таңдалған авторизация тізбесі туралы 
ақпарат бар. Төмендегі кестеде көрсетілгендей, 0b және 0c тармақтары CRYPT-PW 
тізбесін қолдану кезінде МІНДЕТТІ. 

 0b және 0c тармақтарының түрлі комбинациялары:

 Егер 0b тармағы:        Онда 0c тармағы:

MAIL-FROM    Қабылданбайды. Көзді анықтау үшін, хаттағы хабарламаны түзету 
        туралы FROM жолы тексеріледі. 
        

MAIL-FROM    өзгертуге келмейтін аутентификация тізбесі болады.

CRYPT-PW    Мәтіндік пароль (кодталған паролдің жай мәтіні).

PGP       Қабылданбайды. Сұраныс беруші өзінің PGP құпия кодының көмегімен 
        түзету туралы барлық хабарламаға қол қойып, оны жай мәтінмен 
        KazNIC-ке жіберу керек. 


1 бөлім - Хост

 1a тармағында Хосттың NIC-нөмірі болады. ОЛ түзету кезінде МІНДЕТТІ. 

 
1 бөлім — Контакт туралы ақпарат

1a тармағы NIC-нөмірі

   1a тармағы тек ӨЗГЕРТУ және ЖОЮ кезінде МІНДЕТТІ. Жаңа тұтынушыны тіркеу 
кезінде нөмірді КӨРСЕТПЕҢІЗ. Бағдарламалық қамтамасыз ету KZ Домендік Атаулар 
деректер Базасына қосылатын барлық Контакттілік жазбалар үшін автоматты түрде 
шығарады.

1b тармағы (I)Жеке (R)Рөлдік

   1b тармағын Контактіні ұқсас жасау үшін тұлға немесе қызмет сияқты қолдану 
керек. Егер тіркелетін Контакт жеке тұтынушы болса, I немесе Individual сөзін, 
ал егер ұйым немесе тұтынушылар тобы болса, R немесе Role сөзін енгізіңіз. 1B 
тармағы МІНДЕТТІ.  

1c тармағы Аты
1d тармағы Ұйымның Атауы

   1c тармағы ЖАҢАЛЫҚТАР, ӨЗГЕРТУЛЕР және ЖОЮ ҮШІН МІНДЕТТІ. Егер Контакт жеке 
тұтынушы болса, аты ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ түрінде енгізілу керек. 
Мысалы: Kargabaev, Nurlan M.

   Егер Сіз ұйым туралы ақпаратты қосып немесе жаңартсаңыз, 1d тармағында осы 
қызметті ұсынатын 1c тармағында қызмет және ұйым атауын көрсетіңіз. 1с тармағы 
барлық Контакттілер үшін МІНДЕТТІ. Егер қызметі ұйыммен (???) сәйкес келсе, 1c 
тармағын толтырып, 1d тармағын бос қалдырыңыз. 

1e тармағы Мекен-жай 
1f тармағы Қала
1g тармағы Ел
1h тармағы Пошталық индексі
1i тармағы Ел Коды

   1e тармағында кем дегенде мекен-жай туралы ақпараттық жол біреу болу керек. 
Бұл мекен-жай тілшілік бағыт үшін Контактінің қарапайым пошталық мекен-жайы болады. 

   Сіз мекен-жайыңызды көрсету үшін қанша жол керек болса, сонша жол қосуыңызға 
болады. Бұны 1e тармағының қайталуымен жасауға болады. 

  1i тармағында елдің екі әріпті ISO кодын енгізіңіз. Елдердің екі әріпті кодының 
тізімін ftp://rs.internic.net/netinfo/iso3166-countrycodes мекен-жайынан табуға 
болады.

   
1j тармағы Телефон Нөмірі
1k тармағы Факс Нөмірі

   Әрбір Контакт 1j тармағында кем дегенде бір телефон нөмірін көрсетуге МІНДЕТТІ. 
Ақпараттық мақсаттар үшін 1k тармағында факс нөмірін көрсетуге болады. 

1l тармағы e-mail

Барлық Контакттар үшін 1l тармағында дұрыс email – мекен-жайын көрсету міндетті. 
Тұтынушы мен хост атауын "@" символымен бөліңіз. Мысалы:  user@example.kz


2 бөлім — Ескерту туралы ақпарат

2a тармағы Түзету туралы Ескерту
2b тармағы Қолдану туралы Ескерту
   
   Шаблон Контактіге Контакт туралы ақпаратқа сәйкес жасалған өзгертулерді қалай 
білуіне таңдау береді. 

   Қолдану туралы ескерту Контактіге онымен байланысты Объектісі сияқты оның 
алдында немесе одан кейін қалай ескертілетінін көрсетеді. Мысалы, егер Контакт 
Атаулар Серверлері үшін Техникалық Контакт болса, Контакт оның Атаулар Сервері 
Домендік Жазбаға енгізілгенге дейін, ескертуді тапсыруы мүмкін. 

   BEFORE-UPDATE немесе BEFORE-USE көрсетілсе, тіркеу немесе түзетуді кешіктіруі 
мүмкін, өйткені, Нысанға тіркелуге немесе түзетілгенге дейін авторизация қажет 
болады.  

   2a және 2b тармақтарында Контактіні ескерту үшін ақпарат бар.

   2A тармағы мынадай сөздерді қабылдай алады: BEFORE-UPDATE, AFTER-UPDATE, 
немесе 0NOT-CARE. 2B тармағының сөздері осындай BEFORE-USE, AFTER-USE, немесе 
NOT-CARE сөздері болуы мүмкін.

Түзету туралы ескерту:

BEFORE-UPDATE  Контакт өзімен байланысты деректер базасындағы кез келген жазба 
        түзетілместен бұрын хабарландырылады. 

AFTER-UPDATE  Контакт өзімен байланысты деректер базасындағы кез келген жазба 
        түзетілгеннен кейін хабарландырылады. 

AFTER-UPDATE — ӨЗГЕРТУГЕ КЕЛМЕЙТІН МАҒЫНАСЫ.

NOT-CAR     Контакт өзі білгісі келмегендіктен, кез келген түзетулерді 
        білмейтін болмайды. 

Қолдану туралы Ескерту:

BEFORE-USE   Контакт өзімен байланысты Нысан қолданылмастан бұрын 
        хабарландырылады.

AFTER-USE    Контакт өзімен байланысты Нысан қолданылғаннан кейін 
        хабарландырылады. 

AFTER-USE - ӨЗГЕРТУГЕ КЕЛМЕЙТІН МАҒЫНАСЫ.

NOT-CARE    Контакт кез келген өзгерістерге қатысты өзі қаламағандықтан, 
        хабарландырылмайды. 


3 бөлім — Авторизация туралы ақпарат

3a тармағы Авторизация тізбесі
3b тармағы Авторизация үшін ақпарат
3c тармағы Жариялы (Y/N)

  3a және 3c тармақтарында Контакт үшін авторизацияланған ақпарат болады. 
  Бұл тармақтар тек бар Контакттінің авторизациясы туралы ақпаратты қосуда не 
жаңа Контактті тіркеу жағдайында МІНДЕТТІ.

Авторизация тізбесі:

  Бұл авторизация тізбесі Контактімен байланысты деректер Базасындағы кез келген 
жазбаны жаңартудан бұрын Контакттінің шындығын растау үшін қолданылады. Мысалы, 
егер бұл Контакт кейбір Домендік жазбалар үшін контакттінің нүктесі ретінде 
көрсетілсе, онда авторизация немесе авторизация үшін ақпарат осы кез келген 
Домендік жазбаларды түзету кезінде қолданылатын болады.  

   Авторизация тізбесі өспелі қорғау тәртібінде: 
MAIL-FROM, CRYPT-PW, және PGP

MAIL-FROM    MAIL-FROM FROM бөлігін хабарлама бастапқысындағы түзету туралы 
        email-ды тексереді және Контактінің email мекен-жайымен салыстырады. 

MAIL-FROM    өзгертуге келмейтін аутентификация тізбесі.

CRYPT-PW    Алғашында, егер жаңа Контакт тіркелетін болса немесе бар Контактіге 
        авторизация туралы ақпарат қосылса кодталған пароль ұсынылу КЕРЕК. 
        Парольді шифрлеу үшін Unix crypt(3) қолданылу керек. 


   Егер Контактімен байланысты Контактілік жазба не жазбалар түзетілетін болса, 
онда 0c тармағында шаблонның мәтіндік паролі көрсетілу КЕРЕК. 

CRYPT-PW    түзету туралы хабарламада көрсетілген парольді шифрлендіріп, 
        оны KazNIC деректер базасындағы Контакттінің кодталған паролімен 
        салыстырады. 

PGP (Pretty Good Privacy) — әскери деңгейлі авторизация түрі. Бұл тізбені 
        қолдану үшін Контакт өз компьютеріне PGP бағдарламалық 
        қамтамасыз етуді орнату КЕРЕК. 
        

   Контакт деректер базасындағы жазбаларды қорғау үшін PGP қолданбастан бұрын, 
Контакт өзінің PGP жариялы кілтін KazNIC-ке тіркеу КЕРЕК. Өзіңіздің PGP жариялы 
кілтіңізді қалай тіркейтініңізді білу үшін Subject жолында pgpreg@nic.kz 
мекен-жайына "Help" сөзімен email хабарлама жіберіңіз.         

   Егер Контакт KazNIC-ке PGP бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатып және өзінің 
PGP жариялы кілтіне тіркесе, Контакт өзінің PGP құпиялы кілтінің көмегімен түзетулер 
хабарламаларына қол қойып және оны KazNIC-ке жай мәтін түрінде жібере алады. KazNIC 
Контакттінің PGP жариялы кілтімен алынған түзету туралы хабарламаны тексереді. 

Авторизация үшін ақпарат:

Авторизация үшін ақпарат таңдалған авторизация тізбесіне сәйкес келеді. 
   Контакт үшін деректер Базасында орналастырылған, KazNIC-те тіркелген Авторизация 
үшін ақпарат төмендегідей:

MAIL-FROM    Контакттінің Email мекен-жайлары.

CRYPT-PW    Контакттінің шифрленген паролі. Шифрленген пароль Контакттіні 
        бастапқы тіркеу не Контакт үшін авторизация туралы ақпаратты қосу 
        кезінде 3b тармағында көрсетілу керек. Парольді шифрлендіру үшін 
        Unix crypt(3) қолданылу керек.
        

PGP   Контактінің жариялы PGP-кілтінің КІЛТТІК ҰҚСАСТЫҒЫ. 

Жариялы:

   Бұл тармақты берілген Контакт үшін авторизация туралы ақпарат жариялы 
екендігін немесе еместігін көрсету кезінде қолданыңыз. "Жариялы" - WHOIS 
сервисінде көрінетіндігін білдіреді. Ол сервистегі Y (Иә) немесе N (Жоқ) дегенді 
білдіреді. ӨЗГЕРТУГЕ КЕЛМЕЙТІН МАҒЫНАСЫ - N. Контакттінің Атауы "Иә" немесе "Жоқ" 
таңдалғанымен, пошталық мекен-жай, телефон нөмірі, факс нөмірі және email 
мекен-жайы WHOIS деректер базасында көрінетін болады.