KazNIC KAZAKHSTAN NETWORK INFORMATION CENTER ҚАЗАҚ ТОРАП АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ

қазақша | русский | english

Дауларды шешу тәртібі

01 баспасы
2000 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істейді.

1. "Қазақ торап ақпарат орталығы" ("KazNIC") Мекемесі коммерциялық емес ұйымы KZ адрестік кеңістігіндегі екінші деңгейлі Интернет домендік атауларды тіркеуге жауапты болады. KazNIC "бірінші келді, бірінші қызмет көрсетіледі" қағидасы бойынша екінші деңгейлі домендік атауларды тіркейді. KazNIC домендік атауын тіркеумен атауларды тіркеу заңдылығын орнатпайды және бұл тіркеудің кейбір үшінші тұлғаның құқықтарын қарайтынын тексермейді.

2. домендік атауға сұраныс берген тұлға ("Тіркелуші") өзінің домендік атауын ("домендік атау") таңдауда және тіркеу жазбаларын белсенді жағдайда тұрақты қолдауға жауапты болады. Тіркелуші домендік атауды тіркеу туралы Келісімді ("Тіркеу Келісімі") толтырып беруде, оның өтінімде берген ақпараты ешбір үшінші тұлғаның құқықтарын қарамайды. Тіркелуші сонымен қатар, домендік атаудың басқа да заңсыз мақсаттар үшін тіркелмейтіндігін растайды.

3. KazNIC тіркелушілер мен үшінші тұлғалар арасында тіркеу немесе домендік атауды қолдануда туылған даулардың шешімін бермейді. Дауларды Шешудің нақты Тәртібі (одан әрі – "Тәртіп") басқа, тәжірибелік немесе субстанциондық құқықтарды, үшінші тұлғалардың наразылықтары бойынша растамайды. Керісінше, бұл тұлғалар нақты Тәртіптің қолданылуын ұстануға міндеттелмейді.

4. Үшінші тұлғамен сөгіс туылған жағдайда KazNIC қолданатын әкімшілік немесе заң үрдістерін нақты Тәртіп немесе домендік атау үшінші тұлғаның заңды құқықтарын бұзып, берілген домендік атау көрсетілімі немесе қолданылуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе халықаралық келісімдермен рұқсат етілмейтіндігін қосады, бірақ бұл ақпаратпен шектелмейтіндігі туралы ақпаратты KazNIC-ке ұсынылса шектемейді.

5. Өзгерістер. Тіркелуші уақыт өте KazNIC нақты Тәртіпті мүмкін өзгертіп немесе толықтырып тұратынына растап келіседі. KazNIC Тәртіптің өзгертулерінің күшіне енуін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мына мекен-жайда басады:

http://nic.kz/rules/policy.jsp

6. Залалды өтеу. Нақты Тіркелуші (1) KazNIC, оның басшысы, директорлар, қызметшілер мен өкілдерін, (2) Қазақстанның ақпараттандыру саласындағы уәкілетті ұйымы, оның басшыларын, директорларын, қызметшілері мен өкілдерін, (3) IANA халықаралық тіркеушісін, оның басшыларын, директорларын, қызметшілері мен өкілдерін (бірлесе аталған "Indemnified Parties - ... Жақтар") кез келген шағым, талап немесе домендік атауды тіркеумен немесе қолданумен байланысты туатын қайшылықтар нәтижесінде оны кез келген юрисдикциядан (құқығын бұзушылықтардан) қорғауға, залалды өтеуге және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге келіседі. Бұндай шағымдар шектеусіз сауда таңбасының контрафакциясы, қызмет көрсетудің сервистік таңбаларын, фирмалық атау фактілері, сонымен қатар әділетсіз бәсекенің айғағы, іскерлік атағының залалы бар. Әрбір қозғалған тиісті жақтар Тіркелушіге өз шағымы, талап немесе жақтардың қайшылықтары туралы жазбаша ескертуді белгілі бір мерзімде жіберулері керек.

7. Пікір. Тіркелуші KazNIC өз қарауы бойынша алдын ала жазбаша ескерту мерзімінен 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін домендік атауды шақыртуға, тоқтата тұруға не оны басқаша түрде өзгертуге немесе осы уақытта егер KazNIC юрисдикцияға қатысты осындай үлгімен қанағаттандырарлық сот шешімін, не домендік атауды тіркеуде шақырту, тоқтата тұру, тапсыру не өзгерту құқығы бар екендігіне келіседі.

8. Даудың тууы. Тіркелуші домендік атауды тіркеуде және қолдануда туатын даулардың шешімін KazNIC бермейтіндігін біліп, оған домендік атаудың сауда таңбасының иесінің сауда таңбасына құқығын бұзатындығы туралы ақпарат мүмкін берілетініне келіседі. Егер үшінші тұлғаның шағымы сауда таңбасының иелік құқығын міндетті растаумен және сауда таңбасының иесіне келтірілген заңды залалды көрсетумен Тіркелушінің ескертуімен KazNIC-ке берілсе, KazNIC 9 тармақта көрсетілген үрдістерді қолданылуы мүмкін. Қосымшадағы жазбаша шағымды сұранысты талап ететін құжаттар міндетті түрде мыналарды қосу қажет: (а) Екінші деңгейлі домендік атаумен (.KZ қоспағанда) бірдей толық атаудағы 6 айлық сауда таңбасының тіркеу куәлігінің ("Сертификатталған тіркеу") кез келген елдің уәкілетті немесе эквивалентті тіркеушісімен берілген түпнұсқасы, сертификатталған көшірмесі. Елдің немесе ауылдың, штаттың, облыстың бағынушы немесе балама тіркеу орындарымен берілген сауда таңбасының немесе сервистік таңбасының тіркеу Куәлігінің көшірмесі қабылданбайтын болады. Дизайн қосатын сауда таңбалары қабылданбайтын болады. (б) Жеткізу әдісі бойынша (арнайы пошта, тапсырысты) домендік атауды шағымдау және растау бойынша жіберу жөніндегі Тіркелушіге жіберілген алдын ала жазбаша ескертудің көшірмесі, сонымен қатар, Тіркелуші ескертуді алған туралы сенімділік үшін нақтылық базасы. Ескерту WHOIS KazNIC деректер базасында көрсетілген Тіркелушінің пошта мекен-жайына жіберілу керек. Ескерту домендік атаудың Тіркелушісіне талапкердің даулы домендік атауды тіркеу және қолдану талапкердің сауда таңбасының құқығын бұзатынын нақты түрде көрсету керек; ескерту сонымен қатар, KazNIC фактілік және заңдық базисін растау үшін керек, бұл ескертуде бекітудің жеке тексеруін қабылдамайды.

9. Даудың Процедурасы. Үшінші тұлғаның шағымы 8 тармақ (а және б тармақшалары) негізінде және сәйкес жасалса, KazNIC домендік атауды тіркеуге сауда таңбасымен иелену құқығын кеңейтпей және дәлелдеулерді анықтау ultimate бөлімінде KazNIC ойларын көрсетпейтіндігін анықтайтын келесі үрдістерді қолдануға болады:

(а) KazNIC Тіркелушінің домендік атауының тіркеу мерзімін ("домендік атаудың тіркеу мерзімі") анықтау керек;
(б) Егер домендік атауды құру мерзімі сауда таңбасының сертификатталған тіркеу мерзімінен алда болса KazNIC шағымды сұраныс бойынша еш әрекет жасамайды;
(в) Егер домендік атауды құру мерзімі талапкерге жататын сауда таңбасының сертификатталған тіркеу мерзімінен кейін болса KazNIC Тіркелушіден Тәртіптің 8 тармағына сәйкес сертификатталған тіркеуді ұсыну жолымен өзінің тіркелген сауда таңбасын немесе сервистік таңбасын иелену мүмкіндігі туралы сұрау қажет. Сертификатталған тіркеу Тіркелушінің меншігі және осы тіркеудің мерзімі Тіркелушінің кез келген үшінші тұлғаның дауының ескертуінің мерзімінің алдында болу керек. Егер Тіркелуші 9 тармақтың талаптарымен келіспесе, KazNIC шағымды сұраныс бойынша еш әрекет жасамайды;
(г) Егер домендік атаудың құру мерзімі талапкерге жататын сертификатталған тіркеудің нақты және қатысты мерзімінен кейін болса және 8 тармақта көрсетілгендей сертификатталған тіркеуді ұсынбаса, Тіркелуші KazNIC-тің даудың тууы туралы хатын алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн арасында, KazNIC Тіркелушіге жаңа домендік атауды тіркеу бойынша қолдау көрсетеді және Тіркелушіге екі атауды бір уақытта 90 (тоқсан) күнтізбелік күн мерзімінде жаңа домендік атауға тәртіптелген өтуді жүзеге асыруға рұқсат береді.
KazNIC Тіркелушіге бұл қолдауды егер (1) Тіркелуші дау туралы KazNIC ескертуін алған кезден бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында KazNIC-ке жаңа домендік атауға Тіркеу Келісімін береді; және (2)KazNIC-пен берілген жаңа Тіркеу Келісіміне тіркелушімен анықталған теңестіруді қосатын жаңа домендік атауды және тіркеу нөмірін (Мысалы KZ-981125.1234) KazNIC-ке жазбаша сұраныс беретін жағдайда ғана қолдау көрсетеді. 90 (тоқсан) күнтізбелік күннің аяқталу кезеңінде KazNIC даулы домендік атау статусын "Hold" (тоқтатылған), даудың шешілуін тосады. Ол аралықта Тіркелушімен тіркелген домендік атау сияқты "Hold" статусы болады, ол кез келген жақтардың қолдануына тыс болады.
(г) Егер Тіркеуші KazNIC-пен алынған жоғарыда көрсетілген жазбаша жауапты ұсынуға жағдайы болмаса даудың тууы туралы KazNIC ескертуінің мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында алынған болса, KazNIC домендік атауды "Hold" статусына қойып, кез келген жақтар үшін қолдануға тыс қояды және даудың шешілуін тосады:
(1) Нақты Тәртіптің 9 тармағына сәйкес талап ететін құжаттарды ұсыну;
(2) Домендік атауды босату және оны талапкерге беру;
(3) Нақты Тәртіптің 9 тармағына сәйкес жаңа домендік атауды тіркеу;
немесе
(4) талаптық өтінішті сотқа беру және нақты Тәртіптің 10 тармағына сәйкес тіркелген талапты ұсыну.
(д) KazNIC "Hold" статусына орналастырылған немесе сәйкес юрисдикция мен төрелікке сенімделген уақытша немесе соңғы сот шешімін алу бойынша оны (1) "Hold" статусында орналастырылған домендік атауды қалпына келтіреді, егер (2) KazNIC даудың шешілуі туралы жақтардан басқа жеткілікті куәлікті алады немесе (3)талапкер домендік атауды "Hold" статусына енгізбеуді сұрайды.
(е) Домендік атаудың Тіркеушісі дау үрдістеріне кіріскен төлемдерді қосумен, Тіркеу Келісімінің барлық шарттары мен міндеттерін сақтайды.

10. Сот үрдістері. Нақты Тәртіптің 9 тармағының бекітулерінен тәуелсіз және кейбір жағдайларда:

(а) Тіркелуші сотқа юрисдикцияға сәйкес домендік атауды тіркеу мен қолдануға байланысты, талапкерге қарсы соттық талап берді және KazNIC сотпен тіркелген талаптың көшірмесін ұсынды, KazNIC соттың уақытша немесе соңғы шешімін тосып, домендік атау жазбасының статусына бейтарапты мәнде болады. Мысалы, егер домендік атауға "Hold" статусы иемденбесе, ол онда "Hold" статусына кіргізілмейді, егер домендік атауда "Hold" статусы болса, онда ол "Hold" статусында қала береді. Бұндай жағдайда KazNIC тіркеу орнының сақтауға беру сертификатын тіркелушіге ұсынып, басқарма соттың тіркелушісіне домендік атауды сақтауға береді. Домендік атау соттың тіркелу орнында болғанда, KazNIC соттың өкіміне дейін домендік атаудағы жазбаларға еш өзгертулер жасамайды. Тіркелуші сонымен қатар, KazNIC талабы бойынша талаптың барлық негіздемелерінің көшірмелерін ұсыну қажет.
(б) Талапкер сотқа юрисдикцияға сәйкес домендік атауды тіркеу мен қолдануға байланысты, Тіркелушіге қарсы соттық талап берді және KazNIC сотпен тіркелген талаптың көшірмесін ұсынды, KazNIC соттың уақытша немесе соңғы шешімін тосып, домендік атаудың жазбасының статусына бейтарапты мәнде болады. Мысалы, егер домендік атауға "Hold" статусы иемденбесе, ол онда "Hold" статусына кіргізілмейді, егер домендік атауда "Hold" статусы болса, онда ол "Hold" статусында қала береді. Бұндай жағдайда KazNIC тіркеу орнының сақтауға беру сертификатын тіркелушіге ұсынып, басқарма соттың тіркелушісіне домендік атауды сақтауға береді. Домендік атау соттың тіркелу орнында болғанда, KazNIC соттың өкіміне дейін домендік атаудағы жазбаларға еш өзгертулер жасамайды.
(в) 10 тармақтың (а және б) екі жағдайында болса KazNIC талап жақтары бойынша домендік атауды белгілеуін көрсететін төрелік немесе соттың уақытша яки соңғы шешімін күтетін болады. Талап домендік атаудың Тіркелушісін жақ ретінде қосу керек. Егер KazNIC сот үдерісіне жақ ретінде болса, онда ол жоғарыда көрсетілген қимылдарға шектелмейді және өзіне кез келген қорғау құқығын қолдана алады, өз қорғанысы үшін кез келген қажетті әрекеттер қабылдайды.
(г) Сот үдерісіне кіріскен домендік атаудың Тіркелушісі төлемді қосумен Тіркелу Келісімінің барлық шарттары мен міндеттерін сақтайды.

11. БЕКІТУ. ТІРКЕЛУШІ ТІРКЕУДІҢ КЕЗ КЕЛГЕН ЖОЮЛАРЫН ЖӘНЕ ТІРКЕЛУШІНІҢ ДОМЕНДІК АТАУДЫ ҚОЛДАНУЫНДА НЕМЕСЕ БИЗНЕСТЕГІ ҮЗІЛІС ЯКИ КЕЗ КЕЛГЕН КОНТРАКТІЛІК ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ФОРМАЛАРЫНАН БАЙЛАНЫСТЫ КӨСЕМШЕ ШЫҒЫНДАР (ҚОЛДАНБАҒАН ПАЙДАСЫН ҚОСА), НАҚТЫЛЫҚ ЕМЕС (САЛАҚТЫҚТЫ ҚОСА) БОЛҒАНДА ЕГЕР KAZNIC ОСЫНДАЙ ЖОҒАЛТУЛАР МҮМКІНДІКТЕРІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ KAZNIC ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ, ЕШБІР ЖАҒДАЙЛАР БОЛМАСЫН, KAZNIC-ТІҢ МАКСИМАЛДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ АҚШ-НЫҢ 500 (БЕС ЖҮЗ) ДОЛЛАРЫНАН АСПАУ КЕРЕК.

12. Ескерту. KAZNIC және Тіркелуші арасындағы рұқсаттық немесе талап ететін ескертулер болса да, нақты Тәртіп бойынша жазбаша түрде немесе жеке, курьермен, факспен және/немесе тапсырысты хат арқылы жіберілу қажет және ол жеке жеткізілім бойынша немесе 7 (жеті) күнтізбелік күн өткеннен кейін алынған болады. Бірінші ескерту WHOIS KazNIC деректер базасында көрсетілген Тіркелушінің домендік атауының мекен-жайына жіберілу керек.

13. Агенттік емес. Нақты Тәртіптің мазмұны агенттік құру, іскерлік қарым-қатынас орнату немесе жақтар арасындағы бірлескен кәсіпорындардың басқа формалары сияқты түсіндірілмеу керек.

14. Non-Waiver. KazNIC-тің нақты Тәртіптің кез келген жағдайларын Тіркелушіден орындауын талап ету мүмкінсіздігі кейінірек кез келген уақытында осы орындаушылықты талап ету толық емес құқығы әсер етпеу керек, себебі бұл KazNIC үшін де нақты Тәртіптің жасалынған немесе жасалынып жатқан кез келген жағдайларын бұзу бойынша талап ету құқығынан бас тарту осы жағдайлардың заңдылығына әсерін тигізбейді.

15. Бұзушылық. Тіркелушінің нақты Тәртіптің кез келген бекітулеріне қабілеттілігі жоқ болса (келіспеушілік) KazNIC Тіркелушіге қатаң бұзушылық ретінде танып, бұзушылықты көрсетіп жазбаша түрде ескерту ұсынуына болады. Егер 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында осы ескертудің мерзімінен бастап Тіркелуші өз міндеттерін бұзбай, KazNIC-ті қанағаттанарлықтай етіп дәлелдеме бермесе, KazNIC Тіркелушінің домендік атауының тіркеуін тоқтата алады. Осындай бұзушылықтарды егер KazNIC Тіркелушінің осы немесе басқа да бұзушылықтарына жауап бермесе Тіркелуші ақталушы деп есептелмейді.

16. Жарамсыздық. Егер нақты Тәртіптің кез келген бекітуі заңдылық күші болмаған немесе сот шешіміне сәйкес жарамсыз болған жағдайда, бұндай жарамсыздық нақты Тәртіпті бүтіндей қозғамайды. KazNIC бұл бекітуді толықтырып не ауыстырса, заңдылық күші және жарамсыздығы болып, қаншалықты мүмкін болып осы бекітудегі KazNIC-тің бастапқы мақсаттары мен ойларына жауап береді.

17.Бүтінділік. Нақты Тәртіп және ағымды Тіркеу Келісімі бірлесе бастапқы ұсыныстардан, келісушілік пен басқа қатынастардан бас тартып, KazNIC пен Тіркелуші арасында толық және ерекше келісім жасайды. Тіркелуші домендік атаудың тіркелуі нақты Тәртіпке және уақытында енгізілген өзгертулерге сәйкес келісімді орнататынына келіседі.